1.ઉત્પાદનો

CCD વિઝ્યુઅલ પોઝિશન લેસર માર્કિંગ મશીન

  • CCD વિઝ્યુઅલ પોઝિશન લેસર માર્કિંગ મશીન

    CCD વિઝ્યુઅલ પોઝિશન લેસર માર્કિંગ મશીન

    તેનું મુખ્ય કાર્ય CCD વિઝ્યુઅલ પોઝિશનિંગ ફંક્શન છે, જે લેસર માર્કિંગ માટે ઉત્પાદનની વિશેષતાઓને આપમેળે ઓળખી શકે છે, ઝડપી સ્થિતિની અનુભૂતિ કરી શકે છે અને નાની વસ્તુઓને પણ ઉચ્ચ ચોકસાઇ સાથે ચિહ્નિત કરી શકાય છે.