1.ઉત્પાદનો

3D લેસર માર્કિંગ મશીન

  • 3D ફાઇબર લેસર માર્કિંગ મશીન

    3D ફાઇબર લેસર માર્કિંગ મશીન

    તે મોટાભાગની ધાતુ અને બિન-ધાતુની ત્રિ-પરિમાણીય વક્ર સપાટીઓ અથવા પગથિયાંવાળી સપાટીઓના લેસર માર્કિંગને અનુભવી શકે છે, અને 60mm ની ઊંચાઈની શ્રેણીમાં દંડ સ્થળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે, જેથી લેસર માર્કિંગ અસર સુસંગત રહે.